0 2106 8259

"หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ (In-House) 3M Confined Space Training (In-House)(โทรจองผ่านแอดมินเท่านั้น)"
3M Confined Space Training (In-House)

T201700009

240,750.00

กรุณาเลือกวันที่เข้าร่วมหลักสูตร

วัน เวลา จำนวนที่ว่าง จำนวนที่ซื้อ

Stock No: -

- จำนวนที่นั่งว่าง -

"หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ (In-House) 3M Confined Space Training (In-House)(โทรจองผ่านแอดมินเท่านั้น)"
3M Confined Space Training (In-House)

240,750.00.-

รายละเอียดสินค้า

"หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ (In-House) 3M Confined Space Training (In-House)(โทรจองผ่านแอดมินเท่านั้น)" จองผ่านแอดมินเท่านั้น หากสั่งซื้อเข้ามา คำสั่งซื้อจะถูกยกเลิก

"ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ (หลักสูตรรวมทุกบทบาท)" ประจำปี 2565 
หลักสูตร In-House  เหมาคอร์ส จำนวน 30 ที่นั่ง 

 การชำระค่าฝึกอบรม (ไม่สามารถวางบิล เพื่อชำระค่าฝึกอบรม)
 *** ภาษีหัก ณ ที่จ่าย มีผลกับองค์กร/หน่วยงานเท่านั้น

ค่าฝึกอบรม/คอร์ส (30 ที่นั่ง) ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รวมทั้งสิ้น***
225,000.- 15,750.- 240,750.- 6,750.- 234,000.-
***ขอสงวนสิทธิ์ส่งมอบใบเสร็จรับเงิน จนกว่าจะได้รับหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย

ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พักของอาจารย์ผู้สอน ในกรณีที่ไม่ใช่กรุงเทพฯ และปริมณฑล


โอนเงินเข้าบัญชี บริษัท เอคอมเมิร์ซ จำกัด กรุณาโอนเงินล่วงหน้าก่อนการเข้าอบรม 7 วัน ส่งหลักฐานการโอนเงิน ถึง Call Center
ทาง email: training@3mdelivery.com 

ธนาคารกสิกรไทย  สาขา  เอ็มควอเทียร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 059-8-16377-4

 


สำหรับท่านที่ต้องการแจ้งลงทะเบียนและชำระเงินเพื่อเข้ารับการอบรม
กรุณา โทร. 02 106 8259  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 10:00 - 19:00 น.
e-mail: training@3mdelivery.com 


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในพื้นที่อับอากาศ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวของตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2547 การอบรมครั้งนี้จะช่วยให้บุคลากรของท่านสามารถทำงานในที่อับอากาศได้อย่างปลอดภัยและและถูกกฎหมาย และผู้ที่ผ่านการอบรมจะสามารถใช้ความรู้เพื่อทำงานในที่อับอากาศตามบทบาทหน้าที่อันได้แก่ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุม ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงาน
หมายเหตุ

  1. หากมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ กรุณาแจ้ง ชื่อ - นามสกุุล เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันฝึกอบรม ทั้งนี้ เพื่อความถูกต้องในการออกวุฒิบัตร
  2. ขอสงวนสิทธฺิ์ไม่คืนค่าฝึกอบรม กรณีไม่สามารถเข้าร่วมอบรม และกรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันฝึกอบรม จันทร์ - ศุกร์   เพื่อขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมตามความเหมาะสม 

คะแนนรีวิว "หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ (In-House) 3M Confined Space Training (In-House)(โทรจองผ่านแอดมินเท่านั้น)"

0จาก 5

จาก 0 รีวิว

5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0

รีวิวสินค้า

หากคุณมีข้อสงสัย ติดต่อผู้เชี่ยวชาญได้ที่นี่

จัดส่งทั่วประเทศ ส่งฟรี
เมื่อช้อปครบ 250 บาท

เก็บเงินปลายทาง
มั่นใจ ได้ของชัวร์

© 2023 3M. All Rights Reserved.