0 2106 8259

"หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ 4 วัน 3M Confined Space Training(โทรจองผ่านแอดมินเท่านั้น)"
3M Confined Space Training

CP20190911

8,025.00

กรุณาเลือกวันที่เข้าร่วมหลักสูตร

วัน เวลา จำนวนที่ว่าง จำนวนที่ซื้อ
28-31 พฤษภาคม 2567
CS07100524
08.00-17.00 น. 21
25-28 มิถุนายน 2567
CS25280624
08.00-17.00 น. 28

Stock No: -

- จำนวนที่นั่งว่าง -

"หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ 4 วัน 3M Confined Space Training(โทรจองผ่านแอดมินเท่านั้น)"
3M Confined Space Training

8,025.00.-

รายละเอียดสินค้า

"หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ 4 วัน 3M Confined Space Training(โทรจองผ่านแอดมินเท่านั้น)" จองผ่านแอดมินเท่านั้น หากสั่งซื้อเข้ามา คำสั่งซื้อจะถูกยกเลิก

 

รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร: ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ สำหรับ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ

ระยะเวลาการฝึกอบรม: 4 วันต่อเนื่อง (การฝึกอบรม: ภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ ใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง)

เวลาการฝึกอบรม: 08:00 – 17:00

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม: ไม่เกิน 30 ท่าน

อัตราส่วนวิทยากรต่อผู้เข้าอบรม: (ภาคทฤษฎี 1 ต่อ 30 และ ภาคปฏิบัติ 1 ต่อ 15)

ใบประกาศนียบัตร: ออกโดย 3M Safety Training Center Thailand

สถานที่ฝึกอบรม: ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัย 3เอ็ม ประเทศไทย หรือ ภายในสถานประกอบกิจการ

 

เอกสารประกอบก่อนเข้ารับการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม:

  • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง
  • สำเนาเอกสารรับรองผ่านการฝึก การอบรมดับเพลิงขั้นต้น ตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับอัคคีภัย
  • ใบรับรองแพทย์ว่าเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรคหัวใจ หรือโรคอื่น ซึ่งแพทย์เห็นว่าการเข้าไปในที่อับอากาศอาจเป็นอันตรายต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 

 

กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ 

"ผู้อนุญาต  ผู้ควบคุมงาน  ผู้ช่วยเหลือ  และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ"

ฝึกอบรมภาคทฤษฎี 2 วัน , ภาคปฏิบัติ 2 วัน

 

วันที่

หัวข้อ

1

ภาคทฤษฎี ณ 3เอ็ม ลาดกระบัง

09.00–10.00

กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ

10.00-11.00

ความหมาย ชนิด ประเภทของที่อับอากาศ และอันตรายในที่อับอากาศ

11.00–12.00

การประเมินสภาพงานและการเตรียมความพร้อมในการทำงานในที่อับอากาศ

12.00–13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00–14.00

วิธีปฏิบัติงานในที่อับอากาศที่ถูกต้องและปลอดภัย

14.00–15.00

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยสว่ นบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ

15.00–16.00

ระบบขออนุญาตการทำงานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาตทำงานในที่อับอากาศ

16.00–17.00

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงาน

2

ภาคทฤษฎี ณ 3เอ็ม ลาดกระบัง

09.00–10.00

เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ

10.00-11.00

เทคนิคการระบายอากาศ

11.00–12.00

การวางแผนและการป้องกันอันตราย

12.00–13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00–14.00

อันตรายที่อาจจะได้รับในกรณีฉุกเฉินและวิธีการหลีกหนีภัย

14.00–15.00

การช่วยเหลือและการช่วยชีวิต

15.00–16.00

การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น

3

ภาคปฏิบัติ ณ 3เอ็ม ลาดกระบัง

09.00-10.00 การใช้ใบอนุญาตการทำงานในที่อับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ
10.00-12.00 การประเมินสภาพงานและการเตรียมความพร้อมในการทำงานในที่อับอากาศ
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-17.00 การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในที่อับอากาศ
  - เครื่องตรวจสอบสภาพอากาศ
  - เครื่องระบายอากาศ
  - อุปกรณ์ตัดแยกระบบ
  - อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

 

4

ภาคปฏิบัติ ณ 3เอ็ม ลาดกระบัง

09.00-10.30 การดับเพลิงขั้นต้น
10.30-12.00 การช่วยเหลือและการช่วยชีวิต , การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00

จำลองสถานการณ์การเข้าปฏิบัติงานและการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในที่อับอากาศ

(แบ่งกลุ่ม)

   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนรีวิว "หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ 4 วัน 3M Confined Space Training(โทรจองผ่านแอดมินเท่านั้น)"

0จาก 5

จาก 0 รีวิว

5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0

รีวิวสินค้า

หากคุณมีข้อสงสัย ติดต่อผู้เชี่ยวชาญได้ที่นี่

จัดส่งทั่วประเทศ ส่งฟรี
เมื่อช้อปครบ 250 บาท

เก็บเงินปลายทาง
มั่นใจ ได้ของชัวร์

© 2024 3M. All Rights Reserved.