0 2106 8259

หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ 4 วัน
3M Confined Space Training

CP20190911

8,025.00

กรุณาเลือกวันที่เข้าร่วมหลักสูตร

วัน เวลา จำนวนที่ว่าง จำนวนที่ซื้อ
26-29 เมษายน 2564
CP20210426
08.30 - 16.30 น. 30

Stock No: -

- จำนวนที่นั่งว่าง -

หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ 4 วัน
3M Confined Space Training

8,025.00.-

รายละเอียดสินค้า

หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ 4 วัน

กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ 

"ผู้อนุญาต  ผู้ควบคุมงาน  ผู้ช่วยเหลือ  และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ"

ฝึกอบรมภาคทฤษฎี 2 วัน , ภาคปฏิบัติ 2 วัน

 

วันที่

หัวข้อ

1

ภาคทฤษฎี ณ 3เอ็ม ลาดกระบัง

09.00–10.00

กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ

10.00-11.00

ความหมาย ชนิด ประเภทของที่อับอากาศ และอันตรายในที่อับอากาศ

11.00–12.00

การประเมินสภาพงานและการเตรียมความพร้อมในการทำงานในที่อับอากาศ

12.00–13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00–14.00

วิธีปฏิบัติงานในที่อับอากาศที่ถูกต้องและปลอดภัย

14.00–15.00

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยสว่ นบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ

15.00–16.00

ระบบขออนุญาตการทำงานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาตทำงานในที่อับอากาศ

16.00–17.00

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงาน

2

ภาคทฤษฎี ณ 3เอ็ม ลาดกระบัง

09.00–10.00

เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ

10.00-11.00

เทคนิคการระบายอากาศ

11.00–12.00

การวางแผนและการป้องกันอันตราย

12.00–13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00–14.00

อันตรายที่อาจจะได้รับในกรณีฉุกเฉินและวิธีการหลีกหนีภัย

14.00–15.00

การช่วยเหลือและการช่วยชีวิต

15.00–16.00

การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น

3

ภาคปฏิบัติ ณ 3เอ็ม ลาดกระบัง

09.00-10.00 การใช้ใบอนุญาตการทำงานในที่อับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ
10.00-12.00 การประเมินสภาพงานและการเตรียมความพร้อมในการทำงานในที่อับอากาศ
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-17.00 การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในที่อับอากาศ
  - เครื่องตรวจสอบสภาพอากาศ
  - เครื่องระบายอากาศ
  - อุปกรณ์ตัดแยกระบบ
  - อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

 

4

ภาคปฏิบัติ ณ 3เอ็ม ลาดกระบัง

09.00-10.30 การดับเพลิงขั้นต้น
10.30-12.00 การช่วยเหลือและการช่วยชีวิต , การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00

จำลองสถานการณ์การเข้าปฏิบัติงานและการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในที่อับอากาศ

(แบ่งกลุ่ม)

   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนรีวิว หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ 4 วัน

0จาก 5

จาก 0 รีวิว

5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0

รีวิวสินค้า

หากคุณมีข้อสงสัย ติดต่อผู้เชี่ยวชาญได้ที่นี่

จัดส่งทั่วประเทศ ส่งฟรี
เมื่อช้อปครบ 199 บาท

เก็บเงินปลายทาง
มั่นใจ ได้ของชัวร์

© 2021 3M. All Rights Reserved.