0 2106 8259

หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
3M Confined Space Training

T201700001

6,955.00

8,506.50 -18%

โปรโมชั่น: ราคาพิเศษ

กรุณาเลือกวันที่เข้าร่วมหลักสูตร

วัน เวลา จำนวนที่ว่าง จำนวนที่ซื้อ
3 - 5 กันยายน 2562
AIR20190903
08.00 - 17.00 น. 8
10 - 13 กันยายน 2562
AIR20190910
09.00 - 17.00 น. 13
17 - 19 กันยายน 2562
AIR20190917
08.00 - 17.00 น. 25
24 - 27 กันยายน 2562
AIR20190924
09.00 - 17.00 น. 26

Stock No: -

- จำนวนที่นั่งว่าง -

หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
3M Confined Space Training

6,955.00.-
8,506.50 -18%

รายละเอียดสินค้า

หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

แผนกผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด ขอแนะนำหลักสูตรฝึกอบรม
"ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ (หลักสูตรรวมทุกบทบาท)" ประจำปี 2560


 
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในพื้นที่อับอากาศ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวของตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2547 การอบรมครั้งนี้จะช่วยให้บุคลากรของท่านสามารถทำงานในที่อับอากาศได้อย่างปลอดภัยและและถูกกฎหมาย และผู้ที่ผ่านการอบรมจะสามารถใช้ความรู้เพื่อทำงานในที่อับอากาศตามบทบาทหน้าที่อันได้แก่ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุม ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงาน
 

                                    กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
                                      "ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ"
                                                         ฝึกอบรมภาคทฤษฎี 2 วัน, ภาคปฏิบัติ 2 วัน

วันที่ หัวข้อ
1 ภาคทฤษฎี ณ 3เอ็ม ลาดกระบัง
09.00 - 10.00 กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ
10.00 - 11.00 ความหมาย ชนิด ประเภทของที่อับอากาศ และอันตรายในที่อับอากาศ
11.00 - 12.00 การประเมินสภาพงาน และการเตรียมความพร้อมในการทำงานในที่อับอากาศ
12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 วิธีปฎิบัติงานในที่อับอากาศที่ถูกต้อง และปลอดภัย
14.00 - 15.00 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ
15.00 - 16.00 ระบบขออนุญาตการทำงานในที่อับอากาศ และการขอยกเลิกการอนุญาตทำงานในที่อับอากาศ
16.00 - 17.00 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฎิบัติงาน
2 ภาคทฤษฎี ณ 3เอ็ม ลาดกระบัง
09.00 - 10.00 เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ
10.00 - 11.00 เทคนิคการระบายอากาศ
11.00 - 12.00 การวางแผน และการป้องกันอันตราย
12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 อันตรายที่อาจจะได้รับในกรณีฉุกเฉิน และวิธีการหลีกหนีภัย
14.00 - 15.00 การช่วยเหลือและการช่วยชีวิต
15.00 - 16.00 การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น
3 ภาคปฏิบัติ ณ 3เอ็ม ลาดกระบัง
09.00 - 10.00 การใช้ใบอนุญาตการทำงานในที่อับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ
   10.00 - 12.00 การประเมินสภาพงาน และการเตรียมความพร้อมในการทำงานในที่อับอากาศ
12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 17.00 การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในที่อับอากาศ
- เครื่องตรวจสอบสภาพอากาศ        
- เครื่องระบายอากาศ                      
- อุปกรณ์ตัดแยกระบบ
- อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
4 ภาคปฏิบัติ ณ 3เอ็ม ลาดกระบัง
09.00 - 10.30 การดับเพลิงขั้นต้น
10.30 - 12.00 การช่วยเหลือและการช่วยชีวิต, การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น
13.00 - 16.00 จำลองสถานการณ์การเข้าปฏิบัติงานและการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในที่อับอากาศ (แบ่งกลุ่ม)

 


การชำระค่าฝึกอบรม (ไม่สามารถวางบิล เพื่อชำระค่าฝึกอบรม)

                                                                  *** ภาษีหัก ณ ที่จ่าย มีผลกับองค์กร/หน่วยงานเท่านั้น

ค่าฝึกอบรม/ท่าน ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รวมทั้งสิ้น***
7,950.- 556.50.- 8,506.50.- 238.50.- 8,268.-
***ขอสงวนสิทธิ์ส่งมอบใบเสร็จรับเงิน จนกว่าจะได้รับหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย

*** ราคานี้รวมเอกสาร อาหารกลางวัน และของว่างตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม

ไม่รวม VAT 7% ค่าที่พัก และค่าเดินทางไปสถานที่ฝึกอบรม


โอนเงินเข้าบัญชี บริษัท เอคอมเมิร์ซ จำกัด กรุณาโอนเงินล่วงหน้าก่อนการเข้าอบรม 7 วัน ส่งหลักฐานการโอนเงิน ถึง Call Center
ทาง email: training@3mdelivery.com หรือ โทรสาร 0 2683 4965
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขา อาคารซิลลิคเฮ้าส์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 860-018242-5


สำหรับท่านที่ต้องการแจ้งลงทะเบียนและชำระเงินเพื่อเข้ารับการอบรม
กรุณาติดต่อ  คุณวราภรณ์        โทร. 02 106 8259  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 10:00 - 19:00 น.
e-mail: training@3mdelivery.com 


หมายเหตุ

  1. หากมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ กรุณาแจ้ง ชื่อ - นามสกุุล เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันฝึกอบรม ทั้งนี้ เพื่อความถูกต้องในการออกวุฒิบัตร
  2. ขอสงวนสิทธฺิ์ไม่คืนค่าฝึกอบรม กรณีไม่สามารถเข้าร่วมอบรม และกรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันฝึกอบรม จันทร์ - ศุกร์   เพื่อขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมตามความเหมาะสม 

คะแนนรีวิว หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

0จาก 5

จาก 0 รีวิว

5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0

รีวิวสินค้า

หากคุณมีข้อสงสัย ติดต่อผู้เชี่ยวชาญได้ที่นี่

จัดส่งทั่วประเทศ ส่งฟรี
เมื่อช้อปครบ 499 บาท

เก็บเงินปลายทาง
มั่นใจ ได้ของชัวร์

© 2019 3M. All Rights Reserved.